ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ဆက် သွယ် ရန်

အနီးစပ်ဆုံး စင်တာကို ဆက်သွယ် လိုက်ပါ။

စာတိုက်သင်္ကေတ:
မြို့:
ဗဟိုအကြံပြု