ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ (I Can Read) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စင္တာ အမွတ္(၂) ဖြင့္ပဲြ အခန္းအနားမဂၤလာပါရွင္ I CAN READ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္းအမွတ္(၂) ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ပါေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာ
ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားမွ ေဆးေရာင္ၿခယ္ကစားၿခင္း၊ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား
စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ တည္ခင္းေကြ်းေမြးၿခင္းၿဖင့္ I CAN READ Myanmar Centre2 ကို ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သည့္အတြက္
မိဘတိုင္း ကေလးငယ္တိုင္း ဝမ္းေၿမာက္
ၾကည္ႏူးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ရွင့္ ။

ကေလးမ်ားအား၏ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း အခမဲ့စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ စင္တာသို႔ ယေန႔ပင္ဖုန္းေခၚဆိုလိုက္ပါ။
ဖုန္း။ ၀၉-၄၄၃၁၅၁၈၂၈/၀၉-၇၃၁၅၁၈၂၈

လိပ္စာ။ အမွတ္၄၂(ဂ) ေျမညီထပ္ တကသုိဟ္ ရိပ္သာလမ္းသစ္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕