Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
เสนอ

ไฮไลท์

โฟนิคส์สำคัญอย่างไร ทำไมต้องเรียน

สมัยนี้การเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ยินกันบ่อยในหมู่เด็กๆ ก็คือการเรียนโฟนิคส์ ที่ต่างเรียนกันอย่างแพร่หลาย จนหลายท่านอาจสงสัยว่าการเรียนโฟนิคส์นั้นคืออะไร
Find out more >

I CAN READ WEB CLASS

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus หรือ Covid-19 ที่ตอนนี้ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก อีกทั้งเวลานี้รัฐบาลของเราได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกสถาบันการศึกษาทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการประกาศหยุดเรียนชั่วคราวนี้
Find out more >

ICR AWARDED 2020 “HONOUREE” BY BRANDS FOR GOOD

สถาบันสอนภาษาอังกฤษไอแคนรีดได้รับรางวัล Honoree จาก Brands for Good ประเภทเทคโนโลยีดีเด่น
Find out more >

การสอนภาษาอังกฤษที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

การสอนให้อ่านภาษาอังกฤษได้ดีนั้นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้เรียน เข้าใจวิธีการรวมเสียงแต่ละเสียงของตัวอักษรออกมาเป็นคำคำหนึ่ง การสอนให้ เข้าใจเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียงนั้น ส่งผลให้Pronunciation หรือการเปล่งเสียงในคำนั้นนั้น ออกมาชัดเจนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะนำอักษรใดมาผสม หรือ เรียงต่อกันผู้เรียนก็จะสามารถเปล่งเสียงในคำที่เกิดจากอักษรต่างๆได้ ทั้งหมดและเมื่อนักเรียนเห็นอักษรภาษาอังกฤษ ก็จะเปล่งเสียงออกมาได้อย่างอัตโนมัติโดยนักเรียนจะจดจำเสียงในรูปแบบของ ‘pictures of sound’ นั้นเองและนี่คือสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่เป็นกุญแจไปสู่การเป็นนักอ่านภาษา อังกฤษที่ดีต่อไป
Find out more >

หากท่านไม่สามารถหาคำตอบของเรื่องที่ท่านสงสัยได้ในหน้านี้ กรุณาแจ้งทางสถาบันแล้วเราจะติดต่อกลับท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

อันที่จริงแล้วเหตุผลที่เด็กบางคนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนั้นมีอยู่หลาย สาเหตุแต่หากอ้างอิงจากบทความในหนังสือเรื่อง “ปัญหาของเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน (Dyslexia and Other Reading Difficulties)” ของ Antony Earnshaw และ Annabel Seargeant เขียนโดย นักจิตวิทยาการศึกษา ผู้ซึ่งใช้เวลาเกือบ 20 ปีในการค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ได้สรุปว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวหลักๆแล้ว เกิดมาจากการวิธีการสอนยังที่ขาดxระสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐานที่เพียงพอ
Find out more >

ทำไม เราถึงมีโปรแกรมการอ่านที่ดีที่สุด?

ทำไม I CAN READ ถึงเป็นโปรแกรมการอ่านที่ดีที่สุดในโลก? 
ทำไม I CAN READ ถึงเป็นหลักสูตรที่ผู้ปกครองเลือก?
Find out more >

ทำไมเราจึงรักในสิ่งที่เราทำ

ไอแคนรีดไม่ได้มุ่งเน้นการสอนทักษะการอ่านเพียงอย่าง เดียว แต่ไอแคนรีดจะช่วยให้สร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่แม่นยำให้กับ เด็กอีกด้วย

ไอแคนรีด หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพัฒนาการอ่าน, การพูด, และการเขียนของเรา  และซึ่งเป็นก้าวสำคัญของชีวิตพวกเช่นเดียวกัน

เรา สามารถทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร แน่นอนว่าไม่ใช่เพียงโชคช่วย แต่เป็นผลจากการออกแบบระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดอย่างรอบคอบ ระบบของเรามาจากงานวิจัยในวงการที่น่าเชื่อถือ (โดยเฉพาะในด้านภาษาศาสตร์) และเน้นย้ำด้วยการวิจัยเชิงลึกในการสอนภาษาอังกฤษและจิตวิทยาเด็ก ไม่เหมือนกับกระบวนการสอนภาษาอื่นซึ่งมีที่มาที่หลากหลาย และไม่มีกระบวนการที่แน่นอน

นี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนการสอนของเราได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ