Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
เสนอ

SUCCESS STORIES

ไอแคนรีดเป็นผู้ให้บริการสอนการอ่านชั้นนำของเอเชีย เรามีเรื่องราวแห่งความสำเร็จกว่า 300,000 รายการ จากศูนย์ 160 แห่ง ใน 14 ประเทศ ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากการนำการค้นพบที่ได้จากการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกว่า 15 ปีของผู้ก่อตั้ง ผสานกับหลักจิตวิทยาของการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียน ถึงแม้ว่าหลักสูตรไอแคนรีดจะเน้นที่การอ่าน แต่ยังช่วยเสริมทักษะหลักด้านการเขียนและการพูดที่จำเป็นในการเรียนชั้นประถมศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของไอแคนรีดมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาการศึกษา สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านภาษาอังกฤษในระดับสากล ด้วยวิธีการของไอแคนรีด ชั้นเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายและความสนุกสนาน ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งความคืบหน้าสำหรับพัฒนาการของนักเรียน ในการเรียนรู้แต่ละด้านของหลักสูตร ไอแคนรีดสร้างผลลัพธ์ในการช่วยสร้างทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียนของเราสามารถใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

I CAN READ Discover

Little Learners
เด็กในกลุ่มที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 4 ขวบนี้ มีลักษณะพิเศษคือการแสดงออกถึงความสนใจส่วนตัวและความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

หลักสูตรนี้ สิ่งแรกที่เน้น คือ การกระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัยซึ่งหมายถึงเด็กจะต้องรู้สึกมีความสุขในการที่จะเข้าห้องเรียนและการเริ่มเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกวิตกกังวลและเป็นห่วงว่าพี่เลี้ยงหรือคนดูแลของเค้าอยู่ที่ไหนโดยครูจะทำหน้าที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรให้แก่เด็กเพื่อทำให้เด็กเกิดความต้องการและเปิดใจที่จะเรียนรู้ต่อไป

สิ่งต่อมาที่หลักสูตรนี้เน้นคือการที่ครูจะต้องมีส่วนร่วมในการกระตุ้นและสร้างให้เด็กมีความรู้สึกสนุกในการมีปฏิสัมพันธ์กับครูโดยการใช้บทสนทนาพื้นฐานทั่วไป และกระตุ้นให้เด็กรู้จักการแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กเริ่มมีพัฒนาการการสื่อสารพูดคุยกับครูและแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองมากขึ้น

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษานั้นจะรวมถึง การพูด การฟังและการทำความเข้าใจเนื่องจากในเด็กที่อยู่ในช่วงอายุนี้ยังคงต้องการการพัฒนาด้านจินตนาการ, การสร้างเรื่องราว, การทำกิจกรรมและการเล่นเกมส์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่จะช่วยเด็กในการนำจินตนาการออกมาใช้และเมื่อไรก็ตามที่เด็กเริ่มสนใจ สบตาและมีปฏิสัมพันธ์กันกับครูเด็กก็จะเริ่มมีความมั่นใจที่จะแสดงออกในสิ่งที่ซับซ้อมมากขึ้น

เด็กจะถูกเสริมสร้างให้เกิดพัฒนาการในทักษะด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนอกจากนั้นเด็กยังจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเลข รูปร่าง สี  และบทบาทหน้าที่ต่างๆ

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กในวัยที่เริ่มมีการสำรวจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งเด็กจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เค้ารู้สึกว่าปลอดภัยและสะดวกสบายซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นจะเน้นในเรื่องทักษะการเข้าสังคมด้วยเช่นกัน


Thinking & Creative Skills

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเป็นการเรียนแบบโต้ตอบซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงออก

ห้องเรียน TCS ของเรามีความสดใสและร่าเริงเพียบพร้อมไปด้วยเกม, ของเล่น, ปริศนาต่างๆและหนังสือทั้งสนุกและได้ความรู้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้รับความรู้และสนุกและในการเรียนโดยปกติเด็กที่พร้อมสำหรับหลักสูตร TCS จะต้องเป็นเด็กที่ทักษะการเรียนเป็นเวลา 1.5 ชม.และเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีความกระตือรือร้นรวมทั้งสนใจในการเรียนรู้

การเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ความหมายของแต่ละคำศัพท์เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญมากในการเรียนหลักสูตรนี้เพราะเมื่อเขารู้จักคำศัพท์มากเท่าไรการพัฒนาการพูดการเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองได้อีก

บทเรียนสอนตามหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีและในแต่ละบทเรียนจะมีคำศัพท์เฉพาะที่จะเรียนในเรื่องนั้นๆ คุณครูจะมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจนักเรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในการเรียนแต่ละครั้ง

บทเรียนจะรวมถึง :
 • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสนทนาโต้ตอบกันเช่นการทักทายครูและนักเรียนคนอื่น ๆ ถามและตอบคำถามและมีส่วนร่วมในการสนทนาในห้องเรียน
 • กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ภาษาเพื่อที่จะแสดงออก เช่นร้องเพลง ท่องบทกลอนและบทกวีและการแสดงต่าง ๆ
 • กิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง ให้เกิดความเข้าใจ เช่นทำตามคำแนะนำที่ได้รับจากครูหรือการเล่นเกม เช่น 'I Spy' หรือ 'Simon Says'
 • การพูดและการละคร
 • การเพิ่มพูนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • การฟังนิทานและเข้าใจเนื้อเรื่องไปพร้อมกัน
 • TCS เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการอ่านหลักสูตรนักเรียนจะมีกิจกรรมโต้ตอบกับครูของพวกเขา และสอนให้ตระหนักว่าแต่ละคำพูดคือการรวมกันของเสียงเดี่ยวต่าง ๆ เราเรียกสิ่งนี้ว่า phonemic awareness นักเรียน TCS แสดงให้เห็นถึงความรู้ของเสียงต้นได้ครบถ้วน ถูกต้องจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นต่อไป

ทุกหลักสูตรของ I Can Read คุณครูจะพิจารณาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคนก่อนที่จะมีการแนะนำให้เลื่อนไปเรียนในชั้นต่อไป


Preliminary Reading Course

เป็นหลักสูตรพื้นฐานไปสู่หลักสูตร I Can Read ทักษะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้มีความเฉพาะและจำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ หลักสูตร I Can Read

สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ อย่างน้อยที่สุดนักเรียนจะต้องสามารถระบุเสียงแรกของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในแต่ละบทเรียน คุณครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับเสียงหรือหน่วยเสียง บางครั้งพบว่าที่เด็กๆสามารถเรียนรู้เสียงแรกได้อย่างรวดเร็วขณะที่เสียงสุดท้ายจะใช้เวลานานกว่าเสียงแรกรวมทั้งการแยกเสียงกลางซึ่งโดยส่วนมากคือสระมีทั้งสั้นและยาว บางครั้งเด็กอาจยังไม่สามารถแยกเสียงได้ในครั้งแรกๆที่ได้ยินแต่เมื่อได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องพวกเขาจะสามารถแยกแยะว่าในคำหนึ่งคำประกอบไปด้วยเสียงอะไรบ้าง

แต่ละบทเรียนใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงและขนาดของชั้นเรียนจะไม่เกิน 8 คน เพื่อให้การเรียนและกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในระหว่างการเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ฝึกเสียงแรก เสียงกลาง เสียงสุดท้าย ของคำศัพท์นั้น ๆ
 • ฝึกการผสมเสียงเข้าด้วยกัน
 • ฝึกการแยกหน่วยเสียงออกจากคำศัพท์
 • เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงแต่ละเสียงกับตัวอักษรที่สอดคล้องกัน
 • ฝึกนับคำ
 • ฝึกการระบุพยางค์

PRP จะขึ้นความสามารถของผู้เรียน  โดยไม่มีเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามผู้เรียนที่อยู่ชั้นอนุบาล 3 อาจจะสามารถเลื่อนชั้นประมาณ 1 ปี ในขณะที่นักเรียนชั้นป.1 อาจจะใช้เวลา 8-12 เดือนและต้องแสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจและมีพื้นฐานความรู้ในสิ่งที่เรียนมาในคลาสนี้จึงจะได้เลื่อนชั้นต่อไป

ในการเลื่อนชั้นครูจะทำการวัดระดับของผู้เรียนว่ามีทักษะของเสียงและการออกเสียงครบถ้วนทั้งเสียงแรก เสียงกลางและเสียงสุดท้าย รวมทั้งสามารถผสมเสียงและแยกเสียงได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ I Can Read ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

VIEW MORE VIEW LESS

I CAN READ

I CAN READ
I Can Read เป็นหลักสูตร  2 ปีต่อเนื่อง โครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้อ่านให้เป็นผู้อ่านมืออาชีพ  โดยโครงสร้างนี้เริ่มต้นนักเรียน 8-10 คนต่อ 1 คลาสเรียนและทุกคนจะเริ่มเรียนไปพร้อมกัน มีพัฒนาการไปพร้อมกันในทุกๆสัปดาห์จนจบ


นักเรียน ICR โดยทั่วไปจะมีความรู้เรื่อง Phonemic awareness อย่างดีแล้ว  พวกเขาสามารถที่จะจำแนกเสียง แรก เสียงกลาง (สระ) และเสียงท้าย อีกทั้งสามารถผสมเสียงและแยกเสียงได้  สำหรับปีแรกนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบผ่านแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสอนและเสริมสร้างเสียงใหม่ในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับการสอนให้รู้จักเสียงในรูปแบบต่างๆกัน โดยใช้โค้ดลับพิเศษที่จะทำให้นักเรียนสามารถ อ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 1 ปี

ในช่วง 1 ปีแรกของแต่ละบทเรียนประกอบด้วย :
 • ทบทวนเสียงที่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้
 • แนะนำเสียงใหม่
 • แนะนำให้รู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมาย
 • อ่านเรื่องที่มีเสียงใหม่  2 เรื่อง- ทั้งในกลุ่มและเป็นรายบุคคลกับครู
 • กิจกรรมที่เขียนง่าย - ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากครูประจำชั้น
 • ฝึกการเขียนตามคำบอก
 • มีการบ้านฝึกอ่านและหัดเขียนตามคำบอก


I CAN READ COURSE #2

ในช่วงปีที่ 2 เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้การอ่านหนังสือหนังสือประเภทนิทานเรื่องสั้นโดยเป็นแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกการอ่านโดยมีการลดโค๊ดลับพิเศษไปเรื่อยจนในที่สุด นักเรียนจะอ่านหนังสือได้แบบไม่มีรหัสลับพิเศษซึ่งแต่ละบทเรียนประกอบด้วย:
 • อ่านเรื่องจากนวนิยาย
 • อ่านเรื่องจากหนังสือนิทานที่เป็นแบบเรียนความเข้าใจในการพูด
 • ความเข้าใจในการเขียน
 • แกรมม่า
 • การฝึกเขียนตามคำบอก
ในช่วงท้ายของ 2 ปี นักเรียนจะมีทักษะการอ่านและทำความเข้าใจหนังสือที่เหมาะสมกับอายุด้วยความมั่นใจและความคล่องแคล่ว

VIEW MORE VIEW LESS

I CAN READ Plus

Master of English Early Intermediate
หลักสูตรนี้ พัฒนาทักษะด้านการอ่านต่อเนื่องจากคลาสก่อนหน้า โดยคลาสนี้จะเน้นให้เริ่มทำความเข้าใจทำเนื้อเรื่องที่ได้ (อ่านหน้าจับใจความ) ได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านการเขียนภาษาอังกฤษรวมถึงการเรียนรู้หลักไวยกรณ์เบื้องต้น

Master of English Intermediate

เมื่อถึงหลักสูตรเด็ก ๆ เป็นผู้อ่านที่ดีแล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกคือการเขียน ไวยกรณ์ และทักษะการพูดที่สูงขึ้นเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องการพูดโต้ตอบ การโต้วาทีเบื้องต้น การพูดต่อหน้าชุมชน


Master of English Upper Intermediate

หลักสูตรนี้ เรียนการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความซับซ้อนมาขึ้นทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและสามารถใช้เป็นพื้นฐานในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป

VIEW MORE VIEW LESS