Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
เสนอ

ค่านิยมสำหรับแบรนด์ของเรา (Brand Values)

ลักษณะแบรนด์ของเรา (Brand Personality)


Creative (ความคิดสร้างสรรค์)
เราใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นโดยการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้จากการเรียนการสอนในทุกวัน

Supportive (การสนับสนุน)
เราสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนโดยการให้ความช่วยเหลือ เราสอนให้เด็ก ๆ ทะยานไปข้างหน้าจากแต่ละก้าวเล็ก ๆ

Playful (ความสนุกสนาน)
เราทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุข เนื่องจากเรามีความสนุกสนาน เครื่องมือของเราช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างเสียงหัวเราะในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

Pioneering (การบุกเบิก)
เราสร้างความเข้าใจด้วยระบบที่เราบุกเบิก โดยผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

ค่านิยมสำหรับแบรนด์ของเรา (Brand Values)


Curiosity (ความอยากรู้อยากเห็น)
เด็ก ๆ มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติ เราเชื่อในการใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นดังกล่าว ในการทำให้การอ่านเป็นการผจญภัย มิใช่สิ่งที่น่าเบื่อ เพาะปลูกนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะจุดพลัง สร้างความสุขใจ และคุณค่า

Confidence (ความเชื่อมั่น)
เราเชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องการความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองในโลกกว้างภายนอก การเป็นผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและกำหนดโชคชะตาของตนเองได้

Enjoyment (ความเพลิดเพลิน)
การอ่านเป็นหนึ่งในของขวัญที่วิเศษที่สุดแห่งชีวิต เราสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ในการทำให้การเรียนเต็มไปด้วยความสุข เราไม่เชื่อในการเรียนแบบท่องจำ หรือการฝึกฝนแบบซ้ำ ๆ เราเปิดประตูให้กับโลกที่แสนวิเศษ

Understanding (ความเข้าใจ)
การอ่านที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ เราตระหนกดีว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใกล้ชิดกับผู้เรียน คอยให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้นำถ้อยคำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นปีกสำหรับบิน


VIEW MORE VIEW LESS

THE I CAN READ SYSTEM

ระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดได้เริ่มต้นขึ้นผ่านทางการวิจัยที่ทำขึ้นระหว่างปี 2538 ถึง 2543 โดย Antony Earnshaw และ Annabel Seargeant ซึ่งเป็นระบบที่มีโครงสร้าง มีการต่อยอด และเป็นลำดับชั้น เป็นระบบแรกของโลกที่ทำการเชื่อมโยงกลุ่มตัวอักษรเข้าด้วยกันเป็นเสียงเดียว ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์

หลักสูตรการอ่านของไอแคนรีดช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าตัวอักษรสามารถรวมเป็นเสียงที่แตกต่างกันได้อย่างไร และกระตุ้นให้นักเรียนสามารถควบคุมความก้าวหน้าในการอ่านของตัวเองได้

ระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดเป็นการสอนทักษะสำคัญสามประการซึ่งผู้อ่านหน้าใหม่จำเป็นต้องมีในการเรียนรู้การอ่าน

  • การเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของเสียง
  • การออกเสียง
  • การผสมลำดับของตัวอักษร
ระบบของไอแคนรีดช่วยแก้ปัญหาที่ผู้อ่านหน้าใหม่เผชิญเมื่อเรียนการอ่าน และต้องผสมตัวอักษรเข้าด้วยกันเป็นเสียง ช่วยแก้ปัญหาการสะกดคำเมื่อตัวอักษร และกลุ่มตัวอักษรจำนวนมาก สามารถเชื่อมโยงกับเสียงได้มากกว่าหนึ่งเสียง การเริ่มต้นจากตัวอย่างคำที่ง่ายและตรงไปตรงมา จะช่วยให้นักเรียนสามารถผสมเสียงที่ยากขึ้นได้ และประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างต่อเนื่อง


VIEW MORE VIEW LESS

เหตุใดหลักสูตรไอแคนรีดจึงเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก

ทำไมกลุ่มผู้ปกครองจึงตัดสินใจเลือกไอแคนรีด ?

เหตุใดไอแคนรีดจึงเป็นระบบที่ผู้ปกครองเชื่อมั่น
  • เหตุใดไอแคนรีดจึงเป็นระบบที่ผู้ปกครองเชื่อมั่น

  • ออกแบบโดยนักการศึกษาที่มีคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต, ศิลปะศาสตร์บัณฑิต, ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยม, ประกาศนียบัตรด้านการศึกษา, มหาบัณฑิตสาขาตัวอักษร, วรรณกรรม, ภาษา, และจิตวิทยา โดยมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน และประสบการณ์ภาคสนามกว่า 20 ปี

  • ผู้คิดค้นหลักสูตรไอแคนรีดยังเป็นผู้ประพันธ์หนังสือ “Dealing with Dyslexia and Reading Difficulties” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Pearson Education

  • เป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยมีข้อมูลทางสถิติสนับสนุน

  • สอนนักเรียนประสบความสำเร็จแล้วกว่า 270,000 ราย

  • ได้รับการยกย่องจากศาสตราจารย์ Brian Byrne  (หนึ่งในนักวิจัยชั้นนำของโลกในเรื่อง Phonemic Awareness) ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านที่เหมาะสมที่สุด

  • หากท่านเลือกไอแคนรีด นั่นหมายถึงท่านได้เลือกระบบที่ได้รับความเชื่อมั่น ซึ่งได้พิสูจน์ตนเองมานานกว่า 19 ปี และเป็นผู้นำในวงการ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา หลักฐานทุกอย่างชัดเจนว่า ท่านจะไม่มีผิดหวังกับไอแคนรีด


VIEW MORE VIEW LESS