ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

Christmas Party 2018


မဂၤလာပါေဖေဖေမေမတို႔ေရ,
I CAN READ Myanmar ရဲ႕ ၂၀၁၈ Christmas Event ကို Kid Zone Myanmar (Junction City) မွာ က်င္းခဲ့ပါတယ္႐ွင္
I CAN READ Events မ်ားထဲမွ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Story Telling Event ကို Teacher Joseph မွ တမႈ ထူးျခား စြာ Santa
အျဖစ္ သရုတ္ ျပ ၿပီး စိတ္ဝင္စား စရာ အေကာင္း စံုး ျဖစ္ေအာင္ ေျပာျပ ေပးခဲ့ တာျဖစ္လုိ႔ သားသား မီးမီးမ်ား ဟာ
စိတ္ပါဝင္စားမွဳ႕ ၊ စိတ္လွဳပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ႕တို႕ကိုရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ I CAN READ ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ား၏
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို စြဲၿမဲေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။
ဒီပြဲကုိ I CAN READ မွေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား၊ ျပင္ပမွ မိဘျပည္သူမ်ားပါ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခဲ့
တဲ့အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူး တင္ရွိပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ ေကာင္းေသာ Christmas ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ ပါတယ္။