ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျဖည့္ေပးထားပါက ကၽြႏု္ပ္ တို႔သင့္ထံသို႔ အလုပ္လုပ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ပါ
တင်သွင်း

ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ (I Can Read) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပထမဦးဆံုး စင္တာ၏ ဖြင့္ပဲြ အခန္းအနားလူၾကီးမင္းတုိ့ဧ။္ ေစာင့္စားရေသာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ပါၿပီ။
စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းတြင္ ေစ်းကြက္ ဦးေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေသာ ငါစာဖတ္ႏိုင္ၿပီ
သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ့ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။
I CAN READ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ
ရန္ကုန္ၿမို႕တြင္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္နိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႕ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ၾကြေရာက္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ပါေသာ လူၾကီးမင္းမ်ားကို လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားမွ ေဆးေရာင္ၿခယ္ကစားၿခင္း၊ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္
တည္ခင္းေကြ်းေမြးၿခင္းၿဖင့္ I CAN READ Myanmar Centre ကို ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ မိဘတိုင္း ကေလးငယ္တိုင္း ဝမ္းေၿမာက္
ၾကည္ႏူးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ရွင့္ ။

ကေလးမ်ားအား၏ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း အခမဲ့စစ္ေဆးသံုးသပ္ရန္ စင္တာသို႔ ယေန႔ပင္ဖုန္းေခၚဆိုလိုက္ပါ။
ဖုန္း။ ၀၉-၄၄၃၁၅၁၈၂၈/၀၉-၉၅၆၀၂၉၇၂၈
လိပ္စာ။ အမွတ္၆၄ ေျမညီထပ္ လွည္းတမ္းလမ္း လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕